Prídavky na deti – 15 najčastejších otázok o Kindergeld

Facebooktwitter

V diskusii pod článkami a v e-mailoch mi kladiete rôzne otázky ohľadom Kindergeld – prídavkov na deti, lebo v článku o Kindergeld ste potrebnú informáciu nenašli. Kvôli lepšiemu prehľadu som zozbieral najčastejšie otázky a dal ich do jedného článku.

 

 

 

 

Samozrejme ak si chcete byť 100% istý správnou odpoveďou na akúkoľvek otázku ohľadom Kindergeld môžete zavolať na bezplatnú linku Familienkasse:
v rámci Nemecka: 0800 4 5555 30 – bezplatne
zo zahraničia: +49 911 12031010 – normálny hovor na pevnú linku zo SR do Nemecka.

Pripravte si pridelené číslo Kindergeld (00xFKxxxxxx) a počkajte, kým prestane hrať hudba a ozve sa živý človek – obvykle 8 – 10 min.
Linka funguje v pracovné dni od 8:00 – 18:00

Hovoria iba nemecky.

 

Nauč sa nemecky pohodlne z domu. Nájdi si svojho učiteľa cez italki.com

 

A tu sú vaše najčastejšie otázky ohľadom Kindergled:

Otázka 1:

Pri žiadosti o prídavky som uviedol pracovnú zmluvu na dobu určitú a teraz mi predĺžli zmluvu na neurčito. Ako mám postupovať, aby mi Kindergeld vyplácali naďalej?

 

Je dobré riešiť takéto veci dopredu, aby vám nezastavili zbytočne prídavky a neposlali formulár na dokladovanie zamestnania. Odporúčam použiť formulár:

https://www.kindergeld.org/download/KG45_Veraenderungsmitteilung.pdf

a na spodku formulára v časti: “Ich teile sonstige Veränderungen ….” uviesť po nemecky, že máte zmluvu na dobu neurčitú. Podtým v časti: “Die erforderlichen Nachweise” – zaškrtúť “sind beigefügt”.

A doložiť kópiu pracovnej zmluvy. Tento formulár viete použiť na všetky zmeny, ktoré chcete nahlásiť do Familienkasse: zmena poštovej adresy, zmena bankového účtu, zmena rodinného stavu, ak dieťa dovŕši 18 rokov a sú tam 3 riadky na všetky ostatné info o ktoré sa chcete s Familienkasse podeliť.

Veľmi dôležité je vľavo hore uviesť meno, číslo Kindergeld (to je to čo má v sebe písmená FK) a Steuer ID – daňové identifikačné číslo. Samozrejme nesmie dolu chýbať podpis.

Slováci, ktorých deti žijú na Slovensku posielajú tento dokument do Norimbergu: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Bayern Nord, 90316 Nürnberg – len takto bez ulice.

Češi, ktorých deti žijú v ČR ho posielajú Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West, 76088 Karlsruhe, Deutschland

Otázka 2:

Existuje jedno miesto kde nájdem všetky formuláre aj v slovenčine?

Na stránke Arbeitsagentur: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag

nájdeš všetky formuláre súvisiace s Kindergeld. Pre podanie žiadosti potrebuješ len tieto tri:

  1. Antrag auf Kindergeld (KG1),
  2. Anlage Kind zum Hauptantrag Kindergeld (KG1-AK),
  3. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld (KG 51),ktoré tam sú aj v českom jazyku. (Prečo nie v slovenčine mi nie je jasné, ale kedže si Nemci často mýlia Slovensko a Slovinsko tak po slovinsky tam formulár je a tým to považujú asi za vybavené 🙂 .)

Rovnako nájdeš tieto tri formuláre v mojom hlavnom článku o Kindergeld.

Na konci a je aj návod na vyplnenie všetkých troch formulárov.

Otázka 3:

Mám nárok na Kindergeld, ak nemám bydlisko v Nemecku, lebo pracujem ako stavbár pre nemeckú stavebnú firmu a bývam rôzne v penziónoch podľa aktuálnej stavby?

Podľa stránky: https://www.kindergeld.org/kindergeld-fuer-auslaender.html máš nárok na Kindergeld ak:

1. Máš bydlisko („Wohnsitz“ (§ 8 AO) v Nemecku to znamená, že si prihlásený na radnici/miestnom úrade a dostal si Meldebestätigung – môžeš žiadať hneď ako dostaneš Steuer ID.

2. Máš obvyklý pobyt (“gewöhnlicher Aufenthalt” § 9 AO) – nachádzaš sa v Nemecku napr. kvôli práci viac ako 6 mesiacov bez prerušenia a vieš to doložiť napr. potvrdenie za zaplatené ubytovanie.

Otázka 4:

Je potrebné dokladať formuláre E401 a E411 ku žiadosti o prídavky? Na čo vlastne slúžia tieto formuláre?

Formulár E401 slúži na potvrdenie, že deti na ktoré žiadaš Kindergeld žijú s manželkou / manželom v jednej domácnosti.
Slovenská verzia: https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/e401-sk.pdf

Formulár E411 slúži na dokladovanie či žiadateľovi vznikol nárok na prídavky na Slovensku a ak áno, tak v akej výške. Familienkasse to potrebuje vedieť, kvôli tomu či má vyplácať Kindergeld v plnej výške alebo iba rozdiel medzi slovenskými a nemeckými prídavkami.
Slovenská verzia: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/e411.pdf

Jazykové verzie nemecká/slovenská oboch formulárov sú identické, tak sa nemusia prekladať do nemčiny a uznajú aj slovenskú verziu.

Stretol som sa s tým, že na Slovensku nechceli potvrdiť formulár, kým nebol opečiatkovaný z nemeckej Familienkasse, čo celý proces len zdržuje.

Preto odporúčam ísť na matriku a požiadať iba o jednoduché potvrdenie, kto každý žije v jednej domácnosti, dať to úradne preložiť a poslať to so žiadosťou namiesto E401.

Ďalej odporúčam ísť na sociálku a požiadať jednoduché potvrdenie v akej výške poberám prídavky na deti alebo potvrdenie, že nepoberám a dať to úradne preložiť a poslať namiesto E411.

Otázka 5:

Čo ak som rozvedený a dieťa býva s matkou na Slovensku? Mám nárok na prídavky?

Ak sú rodičia rozvedení, tak žiada o Kindergeld ten rodič u ktorého dieťa býva. Ak býva s matkou na Slovensku / v Česku tak žiada matka (nevadí, že nežije a nepracuje v Nemecku). Žiadateľka doloží všetky potrebné doklady o tom, že otec dieťaťa pracuje a býva v Nemecku. Žiadosť podpisuje aj otec.

Zaujímavý článok, ktorý to rieši : https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-rechtsprechung/kindergeld-fuer-im-eu-ausland-lebende-kinder.html najmä predposledný odstavec.

Otázka 6:

Koho účet musím uviesť do žiadosti o Kindergeld? Musí to byť nemecký bankový účet?
Nie je podmienka, že do žiadosti musíte uviesť svoj bankový účet a nemusí byť nemecký. Peniaze vám budú posielať aj na Slovensko / do Česka
len je potrebné zadať IBAN a meno majiteľa účtu.

Otázka 7:

Dostávam Kindergeld, ale môj pracovný pomer v Nemecku sa skončil a vrátil som sa späť na Slovensko. Budem dostávať prídavky naďalej?

Ste povinný bezodkladne hlásiť Familienkasse každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na vyplácanie prídavkov na deti – Kindergeld: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/veraenderungen-mitteilen.

Môžete to urobť online: https://formular.arbeitsagentur.de/eantrag/formular.page?frage=168519de65799301&formular=89C132B2

po načítaní stránky klinknite na červené AKTUALISIEREN alebo na tomto formulári:

https://www.kindergeld.org/download/KG45_Veraenderungsmitteilung.pdf.

Ukončenie pracovného pomeru v Nemecku a návrat do SR / ČR je potrebné okamžite hlásiť do Familienkasse, aby vyplácanie prídavkov zastavili. Ak tak neurobíte, budete dostávať Kindergeld ďalej, až kým na to Familienkasse nepríde.

Jeden krát do roka požaduje Familienkasse potvrdenie, že sa veci nezmenili, pýtajú potvrdenie od zamestnávateľa prípadne doklad, od kedy do kedy ste pracovali u ktorého zamestnávateľa predchádzajúci kalendárny rok.

Samozrejme, ak im potrebné doklady nepredložíte v stanovenom termíne, tak prídavky zastavia. Ak vyplatili nejaké prídavky za obdobie, ktoré neviete zdokladovať tak budú požadovať peniaze za toto obdobie späť a hneď.

Otázka 8:

Musia byť požadované dokumenty ku žiadosti preložené úradným prekladateľom?

Tu sa mi nepodarilo nájsť zdroj, ktorý by potvrdzoval nutnosť prekladať priložené dokumenty ku žiadosti o Kindergeld.

Ale keď som položil túto otázku v telefonáte pani z Familienkasse tak povedala:

“Ak to pošlete preložené úradným prekladateľom, tak to vyriešime rýchlejšie, lebo to nemusíme dávať prekladať našim prekladateľom.”

Preto odporúčam si nájsť úradného prekladateľa na Slovensku / v Českej republike a dať si dokumenty preložiť. Je to lacnejšie ako to dávať úradnému prekladateľovi v Nemecku.

Zoznam úradných prekladateľov nájdete tu:

Slovensko: http://www.uradnypreklad.com/nemcina/

Česko: https://www.tlumoceni-preklady.cz/prekladatelske-agentury-firmy/cr/cestina.nemcina/preklady/

Otázka 9:

Poberám prídavky na deti z Nemecka a chcem zmeniť účet na ktorý mi peniaze chodia. Ako mám postupovať?

Môžete to urobť online: https://formular.arbeitsagentur.de/eantrag/formular.page?frage=168519de65799301&formular=89C132B2

po načítaní stránky klinknite na červené AKTUALISIEREN

alebo na tomto formulári: https://www.kindergeld.org/download/KG45_Veraenderungsmitteilung.pdf

Otázka 10:

Manžel pracuje v Nemecku. Máme spolu syna a ja mám ešte dcéru z prvého manželstva. Môžeme požiadať o Kindergeld pre obe deti? Manžel si dcéru neadoptoval, ale žijeme v jednej domácnosti.

Áno, napriek tomu, že manžel nie je biologickým otcom vašej dcéry, tak máte nárok na Kindergeld aj na dieťa z prvého manželstva, lebo budete dokladovať, že dieťa žije s vami (s matkou) v spoločnej domácnosti a váš manžel pracuje, platí odvody a má bydlisko v Nemecku.

Otázka 11:

Dostávam Kindergeld na syna a budúci mesiac bude mať 18 rokov, ale stále chodí do školy. Ako mám postupovať, aby mi nezastavili prídavky?

Je dobré to riešiť skôr, ako príde mesiac v ktorom dieťa dosiahne 18-ty rok. Lebo presne v tom mesiaci dostanete list, že pre toto dieťa prestávajú vyplácať Kindergeld. Ak doložíte, že dieťa študuje ďalej, tak prídavky celkom rýchlo obnovia a doplatia aj chýbajúcu časť, ale môžete sa tomu vyhnúť dopredu.

Môžete na to použiť ich formulár: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG5a_ba015571.pdf
ktorý je v nemčine, ale škola ho nemusí chcieť potvrdiť. Alebo jednoducho dáte potvrdenie zo školy úradne preložiť a pošlete ho s týmto formulárom na zmenu: https://www.kindergeld.org/download/KG45_Veraenderungsmitteilung.pdf

kde v časti “Mein über 18 Jahre altes Kind ….. meno dieťaťa ….. hat eine Studium am ….. názov školy … aufgenommen. Do časti Studienabschluss napíšte dátum konca štúdia, ktorý by sa mal zhodovať s dátumom uvedenom na potvrdení zo školy.

Otázka 12:

Dostávam Kindergeld a teraz mi prišli po roku nejaké formuláre od Familienkasse – Fragebogen zur Prufung des Anspruchs auf Kindergeld+Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse. Prečo mi to poslali? Čo s tým mám robiť ?

Neľakajte sa. Toto je každoročná povinná jazda každého poberateľa Kindergeld v Nemecku. Familienkasse chce len vedieť, či sa nezmenili podmienky na základe, ktorých vám priznali prídavky. Preto sa pýtajú, či stále pracujete tam, kde naposledy (keď ste podávali žiadosť), či pracuje aj manželka …. a či je strýko Karol už po tej chrípke v poriadku.
Stačí vyplniť zaslané formuláre, doložiť potrebné potvrdenia a ide sa ďalej.

Otázka 13:

S manželom, ktorý robí v Nemecku som sa rozviedla. Ako to pôjde ďalej s Kindergeld? Môžem dostávať peniaze na svoj účet?

Aj keď ste rozvedená a ex-manžel naďalej pracuje v Nemecku tak máte nárok na Kindergeld – viď aj otázku č.5.

Vo formulári na zmenu: https://www.kindergeld.org/download/KG45_Veraenderungsmitteilung.pdf

je časť “Mein Familienstand hat sich geändert” kde môžete uviesť zmenu rodinného stavu. Len si nie som istý, či na základe toho (bez zdržania) prenesú rovno prídavky na vás alebo budete musieť žiadať o prídavky znovu. Dostanete ich, ale opäť to bude možno trvať tak dlho, ako pri prvej žiadosti.

Otázka 14:

Je možné vyplniť žiadosť o prídavky na deti – Kindergeld aj online?
Áno, na stránke
https://formular.arbeitsagentur.de/eantrag/formular.page?frage=16851d5112ab5001&formular=8713DD99

po načítaní stránky klinknite na červené AKTUALISIEREN,
vyplníte žiadosť, ktorú na koniec vytlačíte a pošlete poštou.
Takže “skoro” on-line.

Otázka 15:

Môj ex-manžel začal pracovať v Nemecku. Napriek rozvodu spolu komunikujeme. Môžem požiadať o Kindergeld na naše spoločné dieťa ?

Áno, ale budete k tomu potrebovať potvrdenia od ex-manžela – potvrdenie o jeho bydlisku v Nemecku – Meldebestätigung, potvrdenie od nemeckého zamestnávateľa a jeho Steuer ID a jeho podpis na žiadosť. Viď aj podobné otázky č.5 a č. 13.

Bonus od čitateľa

Čakám na vybavenie Kindergeld už 8 mesiacov. Keď tam volám, tak sa len vyhovárajú, že majú veľa žiadostí. Viem, že som doložil už všetky potrebné doklady. Ako môžem na nich trochu “pritlačiť” nech sa veci pohnú?

Odpoveď na túto otázku uviedol čitateľ Daniel:

” Nemusite tam volat. Pred ukoncenim 6 mesacnej lehoty, ktoru maju zo zakona na spracovanie, staci poslat “mailik” na kundenreaktionsmanagement a slusne ich poziadat o spracovanie podkladov inak podate na nich zalobu za necinnost. Mam odskusane a funguje to vyborne. A to nielen na Familienkasse ale aj danove urady.”

Takže ak máte na to odvahu to môžete skúsiť. Napíšte prosím do diskusie či to pomohlo.

Facebooktwitter

Jeden komentár k “Prídavky na deti – 15 najčastejších otázok o Kindergeld”

  1. Ahoj, super.
    Z mojej skusenosti, ak mas dobreho Steuerberatera, ten to vybavuje za teba. Ja mam na dobreho stastie, tak si s tym nerobim starosti. Co sa tyka uradnych dokumentov, nepotrebuju to uradne prelozene ale je to lepsie. Inak na SK strasia ze potrebujes vsetko mozne, sudneho prekladatela a podobne. Dal som si prelozit dokumenty uradne s viacerymi kopiami a prax je zauzivana, ze oni si to potom odfotia. 🙂 Nepotrebuju to mat u kazdeho uradu zvlast.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *